Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chừng nào không có tính tự chủ đích thực thì các mục tiêu của chúng ta không thể duy trì liên tục. Nếu không có sự tự chủ tâm lý, nếu tồn tại nhiều con người trong mỗi chúng ta, nếu không có ai chịu trách nhiệm, thì sẽ quá vô lý khi yêu cầu … More Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chương 29 – Chém Đầu

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm trọng nhất, … More Chương 29 – Chém Đầu

Chương 28 – Ý Chí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Công Việc Vĩ Đại, trên hết, là việc con người tự tạo ra chính mình dựa trên sự tu tập có ý thức và lòng tự nguyện chấp nhận khổ đau. Công Việc Vĩ Đại là sự chinh phục bên trong của bản thân, của sự tự do đích thực của chúng ta … More Chương 28 – Ý Chí

Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi suy ngẫm một chút về các tình huống khác nhau trong cuộc sống, ta sẽ thấy việc tìm hiểu nghiêm túc những nền tảng tâm lý của mình là rất có giá trị. Có người nương tựa vào chức vụ của mình, người khác … More Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Những bậc thông thái có nói rằng chúng ta có chín mươi bảy phần trăm là tiềm thức và  ba phần trăm là tâm thức. Nói thẳng và nói toạc ra thì chín mươi bảy phần trăm Tinh chất mà chúng ta có ở bên trong … More Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

Chương 24 – Bài ca tâm lý

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Thời điểm cho việc suy ngẫm rất nghiêm túc về cái được gọi là: “Ngã chấp nội tại” đã đến. Không có một chút nghi ngờ gì nữa về cái mặt tai hại của “Ngã chấp tự thân nội tại”; cái mà ngoài việc thôi … More Chương 24 – Bài ca tâm lý

Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau: 1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại. 2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó. 3. Cảm thấy khó chịu khi người … More Ngã chấp