Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Trong thời đại thoái hoá và suy đồi này, những người suy nghĩ một cách sâu sắc và hoàn toàn chú tâm được coi là bất thường. Các ý nghĩ khác nhau nổi lên từ trung tâm trí thức[1], không phải từ một cái Tôi … More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

Chương 13 – Người quan sát và người bị quan sát

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Rất rõ ràng và không khó để hiểu rằng khi một người bắt đầu quan sát chính mình một cách nghiêm túc với quan điểm bản thân mình không phải là một, mà là nhiều, thì người đó thực sự bắt đầu tu sửa nội … More Chương 13 – Người quan sát và người bị quan sát

Chương 12 – Sự thay đổi triệt để

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Chừng nào một người vẫn tiếp tục nhầm tưởng rằng mình là một đơn nguyên, duy nhất và riêng biệt, thì rõ ràng sự thay đổi triệt để là điều không thể. Công việc trên con đường bí ẩn bắt đầu bằng sự tự quan … More Chương 12 – Sự thay đổi triệt để

Chương 11 – Ego yêu quí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Vì cái “Tôi” cao cấp và hạ cấp là hai phần của cùng một thứ; chúng ta có thể đặt ra hệ quả sau: cái “Tôi cao cấp” và cái “Tôi hạ cấp” là hai mặt của cùng một Ego u tối và đa nguyên. … More Chương 11 – Ego yêu quí

Chương 10 – Các cái Tôi khác nhau

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Thú vật có vú biết suy nghĩ bị gọi nhầm là con người, thực sự không có tính tự chủ rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, sự thiếu thống nhất trong tâm lý của thú vật dáng người chính là nguyên nhân của rất … More Chương 10 – Các cái Tôi khác nhau

Chương 9 – Sự kiện cá nhân

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi một người muốn tìm hiểu các trạng thái sai lầm thì việc tự-quan-sát toàn bộ nội dung bên trong là không thể trì hoãn được. Chắc chắn rằng, các trạng thái sai lầm bên trong đều có thể sửa được bằng những phương pháp … More Chương 9 – Sự kiện cá nhân

Chương 8 – Trạng thái sai lầm

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng   Chắc chắn rằng khi quanh sát bản thân mình một cách nghiêm túc, chúng ta không thể trì hoãn việc phân biệt, một cách lôgic, toàn bộ các sự kiện bên ngoài của cuộc sống thực tiễn và các trạng thái bên trong của … More Chương 8 – Trạng thái sai lầm