Tantra

Từ Tantra trong tiếng Phạn có nghĩa đen là “một dòng [năng lượng] liên tục, không bị gián đoạn.” Từ Tantra liên quan thứ nhất đến sự liên tục của sinh lực duy trì mọi sự sống, và thứ hai đến lớp kiến thức và các bài tập để điều khiển sinh lực đó, theo … More Tantra

Chương 3 – Cuộc Nổi Dậy Tâm Lý

 Tác giả: Samael Aun Weor,  Tâm Lý Học Cách Mạng Quý độc giả một lần nữa hãy nhớ kỹ rằng có một điểm toán học ở bên trong chúng ta… Chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một điểm như thế trong quá khứ, hay ở tương lai… Những ai muốn khám phá điều bí … More Chương 3 – Cuộc Nổi Dậy Tâm Lý

Karmamudra

☰ Tiếng Phạn: Karmamudra, Maithuna, Sahaja Maithuna Xem Phép Tình Dục Động từ: Phép Tình Dục Danh từ: người phối ngẫu, là người đối tác tập phép tình dục   Các từ đồng nghĩa: