Chương 7 – Trạng thái nội tâm

Biết cách kết hợp các trạng thái bên trong một cách phù hợp với các sự kiện bên ngoài tức là biết cách sống thông minh… Bất kỳ sự kiện nào để trải nghiệm một cách thông minh cần có một trạng thái nội tâm tương ứng nhất định… Tuy nhiên, thật không may, khi … More Chương 7 – Trạng thái nội tâm

Chương 5 – Tình dục thông thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tình dục thông thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tình dục nào cả. Năng lực tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt. Một: loại năng lực liên quan đến việc duy trì nòi giống và sức … More Chương 5 – Tình dục thông thường

Chương 6 – Cuộc sống

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cách Mạng Trong cuộc sống thực tế, chúng ta luôn luôn phát hiện ra những sự tương phản kinh ngạc. Đôi khi người giàu có nhà cửa tráng lệ và nhiều bạn bè nhưng họ vẫn thực sự đau khổ… Người vô sản khiêm tốn, những người lao động bằng … More Chương 6 – Cuộc sống

Chương 5 – Buộc tội bản thân

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cách Mạng (Bài viết này đang trong quá trình duyệt) Tinh Chất mỗi chúng ta có ở bên trong đến từ phía trên, từ trời, từ các ngôi sao… Chắc chắn, Tinh Chất tuyệt đẹp đến từ nốt nhạc “LA” (tức là Ngân Hà[5], là thiên hà nơi chúng ta … More Chương 5 – Buộc tội bản thân