Chương 5 – Tình dục thông thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tình dục thông thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tình dục nào cả. Năng lực tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt. Một: loại năng lực liên quan đến việc duy trì nòi giống và sức … More Chương 5 – Tình dục thông thường

Chương 4 – Địa Ngục

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Truyền thuyết Kabbalah cho rằng Adam có hai vợ1: Lilit và Nahemah. Lilit là mẹ đẻ của việc phá thai, đồng tính luyến ái, và các loại tội ác chống lại Tự Nhiên.  Nahemah là mẹ đẻ của sắc đẹp ác hiểm, của đam mê, và của việc ngoại … More Chương 4 – Địa Ngục

Chương 3 – Trận đánh vĩ đại

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Trong Kinh Giê-rê-mi-a, chương 21, đoạn 8, chúng ta đọc: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường của sự sống và con đường của cái chết. Đàn ông và đàn bà có thể dùng quan hệ tình dục và niềm khoái cảm từ tình yêu và … More Chương 3 – Trận đánh vĩ đại

Chương 2 – Con Người

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo “Chúa là tình yêu. Tình yêu này sáng tạo và tái tạo”. Những lời nói ngọt ngào của tình yêu khơi dậy nụ hôn nồng nàn của lòng tôn thờ. Cuộc tình dục là sự hiện thân của tình yêu trong bản chất tâm-sinh lý lớn lao của Tự … More Chương 2 – Con Người