Chương 20 – Hai thế giới

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Quan sát và quan sát bản thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều đòi hỏi sự tập trung. Khi quan sát, sự tập trung được hướng ra bên ngoài, hướng tới thế giới bên ngoài, qua cửa sổ của … More Chương 20 – Hai thế giới

Chương 19 – Người Chủ nhà Tốt

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Trong thời đại u tối này, thoát khỏi những ảnh hưởng tai hại của cuộc sống đương nhiên là rất khó nhưng là điều không thể bỏ qua; nếu không cuộc sống sẽ nuốt chửng chúng ta. Bất cứ công việc rèn luyện bản thân … More Chương 19 – Người Chủ nhà Tốt

Chương 18 – Lương thực siêu việt*

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Nếu chúng ta quan sát cẩn thận bất kỳ một ngày nào trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng chúng ta không biết sống trong chánh niệm. Cuộc đời chúng ta giống một con tàu, chuyển động trên những đường ray … More Chương 18 – Lương thực siêu việt*

Chương 17 – Những Sinh Vật Máy Móc

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Chúng ta không có cách nào phủ nhận rằng luật tái diễn đang hoạt động từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta. Chắc chắn rằng mỗi ngày trong đời kiếp này, các sự kiện, các trạng thái tâm thức, những lời nói, ước … More Chương 17 – Những Sinh Vật Máy Móc

Chương 16 – Sách Sự Sống

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Mỗi người là chính cuộc sống của mình. Những gì vượt qua cái chết là cuộc sống. Đây chính là tầm quan trọng của cuốn sách sự sống, được mở đầu với cái chết [1]. Từ góc nhìn của tâm lý học, mỗi một ngày … More Chương 16 – Sách Sự Sống

Chương 15 – Tính chất tự chủ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Việc tin rằng mình là một chắc chắn là câu chuyện đùa rất tệ; không may thay, ảo tưởng phù phiếm này đều tồn tại trong mỗi chúng ta. Thật đáng thương thay, chúng ta luôn nghĩ điều tốt nhất về bản thân, chúng ta … More Chương 15 – Tính chất tự chủ

Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Trong thời đại thoái hoá và suy đồi này, những người suy nghĩ một cách sâu sắc và hoàn toàn chú tâm được coi là bất thường. Các ý nghĩ khác nhau nổi lên từ trung tâm trí thức[1], không phải từ một cái Tôi … More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực