Chương 3 – Cuộc Nổi Dậy Tâm Lý

 Tác giả: Samael Aun Weor,  Tâm Lý Học Cách Mạng Quý độc giả một lần nữa hãy nhớ kỹ rằng có một điểm toán học ở bên trong chúng ta… Chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một điểm như thế trong quá khứ, hay ở tương lai… Những ai muốn khám phá điều bí … More Chương 3 – Cuộc Nổi Dậy Tâm Lý

Chương 2 – Chiếc Thang Kỳ Diệu

 Tác giả: Samael Aun Weor,  Tâm Lý Học Cách Mạng Chúng ta cần phải khao khát một thay đổi thực sự, từ bỏ những thói quen sinh hoạt buồn chán này, bỏ cuộc sống máy móc, chán chường này… Điều chúng ta phải hiểu đầu tiên một cách rõ ràng tuyệt đối là mỗi chúng ta, dù là tư … More Chương 2 – Chiếc Thang Kỳ Diệu

Chương 1 – Cấp Độ Hiện Hữu

 Tác giả: Samael Aun Weor,  Tâm Lý Học Cách Mạng Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta đang sống vì điều gì? Tại sao chúng ta đang sống?… Không nghi ngờ gì, cái loài “thú vật trí năng” đáng thương bị gọi nhầm là con người, không những không … More Chương 1 – Cấp Độ Hiện Hữu