Chương 29 – Chém Đầu

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm trọng nhất, … More Chương 29 – Chém Đầu

Chương 28 – Ý Chí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Công Việc Vĩ Đại, trên hết, là việc con người tự tạo ra chính mình dựa trên sự tu tập có ý thức và lòng tự nguyện chấp nhận khổ đau. Công Việc Vĩ Đại là sự chinh phục bên trong của bản thân, của sự tự do đích thực của chúng ta … More Chương 28 – Ý Chí

Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau: 1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại. 2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó. 3. Cảm thấy khó chịu khi người … More Ngã chấp

Ain Soph Aur

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Chương 52 – Tarot & Kabbalah Mỗi vũ trụ trong không gian vô hạn đều có một mặt trời trung tâm riêng; và tất cả các mặt trời tâm linh đó hợp với nhau thành Ain Soph Aur [1], vũ trụ nguyên thuỷ [tiếng Anh: protocosmos], Sự Tuyệt đối Dương tính. Sự … More Ain Soph Aur

Kabir

Từ điển Ả rập – Anh dịch từ Kabir (كبير) là to, lớn, quan trọng, vĩ đại, đáng kể, nhiều, cao, lão, cao cấp, khổng lồ, rộng. Từ điển Hindi – Anh dịch từ Kabir (कबीर) là cao quý, vĩ đại, là tên của một nhà thơ ở Bắc Ấn Độ, thánh ở cuối thế … More Kabir

Ba Học Viện của Gnosis

[Dịch giả: Thầy Samael giảng pháp này cho riêng ngài Efraín Villegas Quintero, một giáo viên trong trường phái Gnosis của thầy.] Chúng ta có nhiều học trò trong Học viện Thứ nhất; đúng vậy, rất nhiều học trò đã tham gia các nhóm khác nhau ở Học viện Thứ Nhất. Tuy nhiên, số lượng … More Ba Học Viện của Gnosis

Chương 11 – Ego yêu quí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Vì cái “Tôi” cao cấp và hạ cấp là hai phần của cùng một thứ; chúng ta có thể đặt ra hệ quả sau: cái “Tôi cao cấp” và cái “Tôi hạ cấp” là hai mặt của cùng một Ego u tối và đa nguyên. … More Chương 11 – Ego yêu quí