Chương 6 – Tính Dục Siêu Việt

Tác giả: Samael Aun Weor, Sách: Hôn Nhân Hoàn Hảo Tính Dục Siêu Việt là kết tinh của sự chuyển hóa tính dục. Đức Ki-tô, Đức Phật, Dante, Zoroaster, Mohammed, Hermes, Quetzalcoatl và nhiều các Bậc Thầy vĩ đại khác đều là những người Tính Dục Siêu Việt. Hai khía cạnh vĩ đại nhất của … More Chương 6 – Tính Dục Siêu Việt

Chương 29 – Chém Đầu

Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm trọng nhất, những rắc rối khó khăn nhất, lại luôn tuyệt vời … More Chương 29 – Chém Đầu

Chương 32 – Cầu nguyện trong Rèn luyện Huyền học

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Sự quan sát, phán xét và hành quyết là ba yếu tố cơ bản của sự tan rã [cái Tôi]. Thứ nhất: chúng ta quan sát; thứ hai: chúng ta phán xét; và thứ ba, chúng ta hành quyết.  Trong chiến tranh, những gián điệp … More Chương 32 – Cầu nguyện trong Rèn luyện Huyền học

Chương 31 – Rèn luyện Huyền học Theo Trường phái Gnosis

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Học Gnosis và áp dụng các ý tưởng trong sách này là khẩn cấp cho việc rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng ta không thể rèn luyện bản thân với mục đích làm tan rã một cái Tôi nào đó … More Chương 31 – Rèn luyện Huyền học Theo Trường phái Gnosis

Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chừng nào không có tính tự chủ đích thực thì các mục tiêu của chúng ta không thể duy trì liên tục. Nếu không có sự tự chủ tâm lý, nếu tồn tại nhiều con người trong mỗi chúng ta, nếu không có ai chịu trách nhiệm, thì sẽ quá vô lý khi yêu cầu … More Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chương 29 – Chém Đầu

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm trọng nhất, … More Chương 29 – Chém Đầu