Chương 32 – Cầu nguyện trong Rèn luyện Huyền học

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Sự quan sát, phán xét và hành quyết là ba yếu tố cơ bản của sự tan rã [cái Tôi]. Thứ nhất: chúng ta quan sát; thứ hai: chúng ta phán xét; và thứ ba, chúng ta hành quyết.  Trong chiến tranh, những gián điệp … More Chương 32 – Cầu nguyện trong Rèn luyện Huyền học

Chương 31 – Rèn luyện Huyền học Theo Trường phái Gnosis

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Học Gnosis và áp dụng các ý tưởng trong tác phẩm này là khẩn cấp cho việc rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng ta không thể rèn luyện bản thân với mục đích làm tan rã một cái Tôi nào … More Chương 31 – Rèn luyện Huyền học Theo Trường phái Gnosis

Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chừng nào không có tính tự chủ đích thực thì các mục tiêu của chúng ta không thể duy trì liên tục. Nếu không có sự tự chủ tâm lý, nếu tồn tại nhiều con người trong mỗi chúng ta, nếu không có ai chịu trách nhiệm, thì sẽ quá vô lý khi yêu cầu … More Chương 30 – Trọng tâm Cố định

Chương 29 – Chém Đầu

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm trọng nhất, … More Chương 29 – Chém Đầu

Chương 28 – Ý Chí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Công Việc Vĩ Đại, trên hết, là việc con người tự tạo ra chính mình dựa trên sự tu tập có ý thức và lòng tự nguyện chấp nhận khổ đau. Công Việc Vĩ Đại là sự chinh phục bên trong của bản thân, của sự tự do đích thực của chúng ta … More Chương 28 – Ý Chí

Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau: 1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại. 2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó. 3. Cảm thấy khó chịu khi người … More Ngã chấp