Bảy không gian vũ trụ lớn

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vũ trụ lớn. Theo thầy giải thích thì việc này có nghĩa là vợ chồng phải hoà hợp với … More Bảy không gian vũ trụ lớn