Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vĩ đại của vũ trụ. Theo thầy giải thích thì việc này có nghĩa là vợ chồng phải hoà … More Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ