Chương 3 – Trận đánh vĩ đại

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Trong Kinh Giê-rê-mi-a, chương 21, đoạn 8, chúng ta đọc: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường của sự sống và con đường của cái chết. Đàn ông và đàn bà có thể dùng quan hệ tình dục và niềm khoái cảm từ tình yêu và … More Chương 3 – Trận đánh vĩ đại

Chương 2 – Con Người

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo “Chúa là tình yêu. Tình yêu này sáng tạo và tái tạo”. Những lời nói ngọt ngào của tình yêu khơi dậy nụ hôn nồng nàn của lòng tôn thờ. Cuộc tình dục là sự hiện thân của tình yêu trong bản chất tâm-sinh lý lớn lao của Tự … More Chương 2 – Con Người