Tà Dâm

☰ Tiếng Anh: fornicate, fornication Theo đạo bí truyền, tà dâm chỉ cơn cực khoái tình dục (hay hành động đưa đến cực khoái tình dục) một cách chủ ý không kể trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là với chồng/vợ, gian dâm hay thủ dâm. Trong Kinh Thánh Tân Ước từ “tà dâm” … More Tà Dâm