Tinh Chất

☰ Tiếng Anh: The Essence Trong thú vật trí năng bình thường, Bản Thể, cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai chuyển kiếp, nhưng có gửi Tinh Chất đến mỗi Tính Cách mới. Tinh Chất là một phần nhỏ của Nhân Hồn, của Buddhata… Chúng ta có thể và phải khẳng … More Tinh Chất