Chương 2 – Con Người

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo “Chúa là tình yêu. Tình yêu này sáng tạo và tái tạo”. Những lời nói ngọt ngào của tình yêu khơi dậy nụ hôn nồng nàn của lòng tôn thờ. Cuộc tình dục là sự hiện thân của tình yêu trong bản chất tâm-sinh lý lớn lao của Tự … More Chương 2 – Con Người