Chương 3 – Trận đánh vĩ đại

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Trong Kinh Giê-rê-mi-a, chương 21, đoạn 8, chúng ta đọc: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường của sự sống và con đường của cái chết. Đàn ông và đàn bà có thể dùng quan hệ tình dục và niềm khoái cảm từ tình yêu và … More Chương 3 – Trận đánh vĩ đại